Witamy na stronie Łódzkiego Oddziału PTPPd

Strona powstała z myślą o psychoterapeutach zrzeszonych w PTPPd, którzy pracują na terenie województwa łódzkiego oraz są zainteresowani własnym rozwojem zawodowym i propagowaniem teorii, z której sami korzystają, uprawiając psychoterapię psychodynamiczną. Kierujemy ją także do osób poszukujących informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej w Łodzi lub w innych miastach regionu łódzkiego.

Psychologowie i psychiatrzy uprawiający psychoterapię psychodynamiczną znajdą tu informacje na temat cyklicznych zebrań Oddziału poświęconych teorii i praktyce, możliwości analizy własnej pracy w ramach grupy balintowskiej oraz o wszelkich wydarzeniach związanych z aktywnością naszego środowiska, które ukonstytuowało się w związku ze wspólnym doświadczeniem nauki zawodu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Czytelników zainteresowanych celami, strukturą i dotychczasowym dorobkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zachęcamy do odwiedzenia strony: ptppd.pl

Zarząd Łódzkiego Oddziału PTPPd

Harmonogram zebrań Łódzkiego Oddziału PTPPd

Miejsce zebrań: znajduje się harmonogramie

25.05.2024 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. Dorota Nenart i Maja Apryas zaproponowały dyskusję na temat: „Nieplanowane” – psychiczne konsekwencje aborcji na przykładzie wybranych przypadków. Moderatorem dyskusji będzie Paweł Karawajczyk.

23.03.2024 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. Magdalena Foss-Kita, Marta Sokołowska oraz Celina Gabrielczak-Kroczyk zarezentują temat „Miłość w gabinecie, czyli o eksplorowaniu sfery seksualnej w terapii skoncentrowanej na przeniesieniu”.
 2. Dyskusję wokół tego interesującego tematu poprowadzi Małgorzata Ciołkowska i Marzena Iwańska.

27.01.2024 - 11.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. Prezentacja Marzeny Iwańskiej pod tytułem: „Pola niepamięci i ich powolne wypełnianie” dotycząca opisu pracy terapeutycznej. Moderatorem dyskusji będzie Paweł Karawajczyk.

28.10.2023 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. Swoją pracę kliniczną zaprezentuje Magdalena Famulska, a tytuł jej wystąpienia brzmi: „Powolna droga z chaosu przez lęk”.
 2. Porozmawiamy także o swoich wrażeniach i przemyśleniach po tegorocznym krakowskim sympozjum PTPPD.

25.03.2023 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. Kamilla Kamińska-Kulej zaprezentuje pracę pt. : „Jeszcze do Pani wrócę…” od adolescencji ku dorosłości-dylematy w diagnozie i terapii psychodynamicznej. Po prezentacji planujemy dyskusję, której moderatorem będzie  Marzena Iwańska.
 2. Omówienie spraw organizacyjnych Oddziału wraz z doprecyzowaniem planu naszego czerwcowego wyjazdu do Wiednia „Śladami Freuda”, który koordynuje Iza Malewicka.

28.01.2023 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. P. Danuta Pisarek podzieli się doświadczeniami związanymi z zaostrzeniem światopoglądowym na temat wątków orientacji seksualnej i identyfikacji psychoseksualnej w obrębie współpracy z terapeutami pracującymi w różnych modalnościach terapeutycznych.
 2. Wybór kandydatów do nowego Zarządu oddziału, których rekomendować będziemy Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
 3. Omówienie i zaplanowanie wiosennego wyjazdu oddziałowego „Śladami Zygmunta Freuda – Wiedeń”.

05.11.2022 - 12.00 – 14.00

Miejsce: Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a w Łodzi

 1. Wykład dra n. med. Mariusza Ślosarczyka pt. Kilka uwag o miejscu wiedzy psychoanalitycznej w pracy psychoterapeuty psychodynamicznego.

30.09.2017 - 10.00 – 15.00

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 28 m. 17

 1. Omówienie wrażeń z VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt. „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości”.
 2. Ustalenie trybu spotkań Łódzkiego Oddziału PTPPd w roku akademickim 2017/2018

18.11.2017 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 28 m. 17

 1. Diagnoza, etiologia i leczenie pacjentów histerycznych i histrionicznych w wykładach dr Piotra  Drozdowskiego (część II) – w opracowaniu Danuty Pisarek i Elżbiety Słocińskiej.
 2. Kliniczna ilustracja pracy z pacjentem histrionicznym – prezentacja Renaty Głowackiej.
 3. Organizacyjne aspekty funkcjonowania Oddziału Łódzkiego PTPPd – Zarząd

20.01.2018 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 28 m. 17

 

 1. „Specyfika i leczenie zaburzeń pacjentów neurotycznych – w oparciu o wykłady  Piotra Drozdowskiego” część I prezentacji przedstawi Joanna Łukasik-Figurska.
 2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w trakcie  kadencji 2014-2017r.
 3. Wybory Zarządu Oddziału Łódzkiego PTPPd.

24.03.2018 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 28 m. 17

 1. „Wykłady dr Piotra Drozdowskiego na temat osobowości unikającej” – opracowanie Ewy Kunachowicz
 2. „Wykłady dr Piotra Drozdowskiego na temat osobowości zależnej” – opracowanie Małgorzaty Chwalisz
 3. Konsekwencje  wyboru teorii dla diagnozy i rozumienia procesu terapeutycznego.” – wprowadzenie teoretyczne przedstawione przez Pawła Karawajczyka
 4. Zamknięta część spotkania poświęcona przygotowaniom do organizacji Łódzkiego seminarium poświęconego TFP z udziałem Janusza  Kitrasiewicza

19.05.2018 - 10.00 – 15.00

Miejsce: Budynek Instytutu Historii Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, sala 47, ul. A. Kamińskiego 27A, Łódź

Seminarium „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu” – poprowadzi Janusz Kitrasiewicz. W programie:

 1. Wykład: „Stosowanie podejścia strukturalnego w psychoterapii do leczenia zaburzeń osobowości” – Janusz Kitrasiewicz
 2. Superwizja – w programie przewidziane jest przeprowadzenie przez Janusza Kitrasiewicza dwóch superwizji procesów psychoterapeutycznych.

16.06.2018 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Łódzkie Centrum Psychodynamiczne, ul. Przyszkole 2 lok. 15, Łódź

 1. Omówienie refleksji po Seminarium pt. „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu” przeprowadzonym przez Janusza Kitrasiewicza

27.10.2018 - 10.00 – 13.00

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 28 m. 17

 1. Dyskusja zainspirowana wystąpieniami prezentowanymi w trakcie wrześniowego sympozjum Towarzystwa.
 2. Ustalenie harmonogramu pracy Oddziału w kolejnym roku akademickim 2018/2019

14.11.2018 - 16.30 – 18.00

Miejsce: Sala posiedzeń Rady Wydziału Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, ul. A. Kamińskiego 27a, Łódź

 1. Wykład Macieja Wilka, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: „Świadomość vs nieświadomość w procesie kształcenia z perspektywy rozwojowej”

26.01.2019 - 13.30 – 15.30

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 28 lok. 17

 1. Wykład Katarzyny Gwóźdź poświęcony praktycznemu wymiarowi diagnozy strukturalnej w pracy z pacjentem dorosłym.
 2. Dyskusja na temat wykładu poprowadzona przez Danutę Pisarek.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wykładzie do 14 stycznia p. Danucie Pisarek dzwoniąc pod numer 601 332 469.

30.03.2019 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 28 lok. 17

 1. Wykład Pawła Karawajczyka pt. „Zastosowanie wywiadu strukturalnego i półstrukturalnego w praktyce klinicznej”.
 2. Dyskusja dotycząca doświadczeń z praktyki własnej uczestników spotkania.

25.05.2019 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 28 m. 17

 1. Plan spotkania zostanie podany wkrótce.

19.10.2019 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. II część  spotkania poświęconego kontraktowaniu procesu psychoterapii w pracy z osobami dorosłymi i osobami przed osiągnięciem pełnoletności. Zajęcia warsztatowo – seminaryjne poprowadzą Karolina Wilk i Danuta Pisarek.
 2. Część organizacyjna spotkania – zaplanowaniem pracy Oddziału w sezonie 2019/2020

23.11.2019 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. III część  spotkania poświęconego kontraktowaniu procesu psychoterapii w pracy z osobami dorosłymi i osobami przed osiągnięciem pełnoletności. Zajęcia warsztatowe w oparciu o materiał zebrany w praktyce klinicznej prowadzą Magdalena Bach i Izabela Malewicka.
 2. Część organizacyjna spotkania – zaplanowaniem pracy Oddziału w sezonie 2019/2020

25.01.2020 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. Prezentacja p. Joanny Łukasik-Figurskiej pt. „Zaburzenie identyfikacji płciowej, a możliwość współwystępowania zaburzeń psychicznych”. Po prezentacji przewidujemy czas na dyskusję.

21.03.2020 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. Temat spotkania zostanie podany wkrótce.

23.05.2020 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. Temat spotkania zostanie podany wkrótce.

12.09.2020 - 10.00 – 16.30

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt „Dylematy diagnozy w procesie psychoterapii” – szczegółowe informacje na temat harmonogramu i formy spotkania znajdują się w zakładce Aktualności.

28.11.2020 - 10.00 – 14.00

Miejsce: ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM

 1. Zapraszamy na spotkanie Oddziału Łódzkiego PTPPd, które rozpocznie się w sobotę 28.11.2020 godz. 10:00 na platformie ZOOM. Przedstawimy drugą część wystąpień z wrześniowego Sympozjum, a będą to prezentacje:
  1. Marcina Kramka „ Depresja, narcyzm, a może histeria? Rozważania diagnostyczne w procesie psychoterapeutycznym”
  2. Macieja Wójcika „Nagutki i bezbronny wobec sceny pierwotnej- prezentacja kliniczna kombinacji nerwicy traumatycznej i psychonerwicy w oparciu o koncepcję Otto Fenichela”
  3. Anny Kaczmarskiej-Pająk „Dylematy diagnostyczne i techniczne w pracy z pacjentami z różnych poziomów organizacji borderline- Refleksje z praktyki własnej”.

  Zainteresowane osoby nie będące członkami oddziału prosimy o kontakt mailowy z Pawłem Karawajczykiem: pawel.karawajczyk@gmail.com

30.01.2021 - 10.00 – 14.00

Miejsce: ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM

 1. Wystąpienie p. Marzeny Iwańskiej pt. „O ustawianiu fotela przez pacjenta – prezentacja przypadku przygotowanego na zakończenie szkolenia psychoterapeutycznego w KCP”; godz. 10-12 – część otwarta dla Członków PTTPd także spoza naszego oddziału
 2. Część zamknięta spotkania dla Członków Oddziału – omówienie spraw organizacyjnych.

27.03.2021 - 10.00 – 14.00

Miejsce: ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM

 1. Wystąpienie dra Adama Curyły pt. „Długoterminowa indywidualna terapia pacjenta z mieszanymi zaburzeniami osobowości po traumie nadużycia”. (godz. 10-12 – część otwarta dla Członków PTTPd także spoza naszego oddziału)

20.06.2021 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Spotkamy się wyjątkowo w terenie, w pięknych okolicach Inowłodzu

 1. Wystąpienie Małgorzaty Ciołkowskiej. Tytuł zostanie podany wkrótce.
 2. Nieoficjalna część spotkania – piknik dla Członków naszego Oddziału.

25.09.2021 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Ambulatorium Psychodynamiczne Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22

 1. Ustalenia organizacyjne dotyczące planów funkcjonowania Oddziału w kolejnym roku akademickim.

27.11.2021 - 10.00 – 14.00

Miejsce: Hotel Qubus w Krakowie

 1. Uroczysty bankiet organizowany z okazji XV rocznicy powołania Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

29.01.2022 - 9.00 – 11.30

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się w formie online. Link zostanie wysłany uczestnikom przed spotkaniem.

 1. Magdalena Foss-Kita przedstawi opis przypadku zatytułowany: „Między miłością a nienawiścią – terapia pacjenta z zaburzeniem osobowości typu borderline”.
 2. Po prezentacji przewidujemy czas na dyskusję.

05.03.2022 - 9.30 – 12.30

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się w formie online. Link zostanie wysłany uczestnikom przed spotkaniem.

 1. Wystąpienie Pani Ewy Stachowiak nt. psychoterapii młodzieży wraz z dyskusją i/lub superwizją procesu psychoterapii.

28.05.2022 - 29.05.2022

Miejsce: Spotkanie wyjazdowe – Muzeum Sigmunda Freuda w Priborze

 1. Nasza pierwsza oddziałowa podróż śladami Zygmunta Freuda – zwiedzanie Domu rodzinnego Sigmunda Freuda w Priborze.
 2. Wykład dra Adama Curyło pt. „Psychoterapia psychodynamiczna online – oksymoron czy auto da fe?”

Aktualności

IX Sympozjum PTPPd w Oddziale Łódzkim

Serdecznie zapraszamy Szanowne Koleżanki i Kolegów do udziału w IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt „Dylematy diagnozy w procesie psychoterapii”. Sympozjum odbędzie się 12.09.2020...

05 września
0
Grupowa superwizja koleżeńska

Zapraszamy członków Oddzialu Łódzkiego do udziału w koleżeńskiej grupie superwizyjnej. Spotkania grupy odbywają się w pierwsze piątki miesiąca w godz 16:30-19:00 W Ambulatorium Psychodynamicznym w...

27 stycznia
0

Partnerzy

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
Borderline Disorders
Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
CHCESZ ZAMIEŚCIĆ OFERTĘ PSYCHOTERAPII PSYCHODYMICZNEJ ? WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZKWESTIONARIUSZ