Sprawozdanie z Seminarium „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu”

19 maja 2018r. w Łodzi, w budynku Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się pierwsze seminarium zorganizowane przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu”.

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć Janusza Kitrasiewicza, psychologa, psychoterapeutę, superwizora psychoterapii, dyrektora Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  Dla nas, organizatorów seminarium, było to przede wszystkim spotkanie z człowiekiem, od którego kolejne pokolenia studentów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego uczą się czym jest psychoterapia psychodynamiczna.

Nad całością organizacji seminarium czuwała prezes Oddziału Łódzkiego, Danuta Pisarek. Aktywnie włączyli się w organizację: Marzena Iwańska, dzięki której mogliśmy gościć w budynku Uniwersytetu Łódzkiego oraz Paweł Karawajczyk – członek zarządu oddziału, który przyjmował zgłoszenia od uczestników.

Ofertę seminarium skierowaliśmy do psychologów, psychiatrów, pedagogów z województwa łódzkiego. Chcieliśmy zainteresować ich psychoterapią psychodynamiczną oraz TFP. Z ofertą seminarium mieli okazję zapoznać się również wszyscy członkowie PTPPd.

Zainteresowanie seminarium okazało się bardzo duże, udział potwierdziło 120 osób,  głównie psychoterapeutów psychodynamicznych z różnych ośrodków w Polsce. Nie zabrakło też lekarzy psychiatrów, którzy współpracują z psychoterapeutami i którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat psychoterapii psychodynamicznej.

Seminarium otworzyła Danuta Pisarek. Powitała gościa i słuchaczy, wprowadziła w tematykę wystąpienia i przedstawiła harmonogram całego spotkania.

Janusz Kitrasiewicz zaproponował nam wykład „Stosowanie podejścia strukturalnego w psychoterapii do leczenia zaburzeń osobowości”. Myśl przewodnia wykładu dotyczyła tego, jak ważna w procesie psychoterapii jest teoria, z jakiej korzystamy. Janusz Kitrasiewicz kilkukrotnie podczas wykładu podkreślał, że punktem wyjścia do terapii jest  proces diagnostyczny. Dopiero po dokonaniu strukturalnej diagnozy, określeniu poziomu organizacji osobowości pacjenta możemy podjąć decyzję dotyczącą sposobu pracy terapeutycznej.

Nie zabrakło również odwołań  do tego, jak wcześniej rozumiano terapię psychodynamiczną w Polsce i tego, jak wiele wniosła współpraca środowiska psychoterapeutów PTPPd z prof. Otto Kernbergiem i kierowanym przez niego zespołem.

Po zakończeniu wykładu i przerwie, która była okazją do spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń, przyszedł czas na część superwizyjną. W programie przewidziano dwie superwizje procesów psychoterapeutycznych. Pierwsza prezentowała swoją pracę początkująca terapeutka. Przedstawiła proces konsultacyjny i związane z nim dylematy i wątpliwości. Druga prezentacja dotyczyła bardziej zaawansowanego procesu terapeutycznego, który zdecydował się przedstawić doświadczony psychoterapeuta.

Część superwizyjna bardzo zainteresowała słuchaczy, którzy wzięli w niej aktywny udział wnosząc swoje komentarze i refleksje dotyczące prezentowanych procesów terapeutycznych.

Niestety był to ostatni punkt programu.

Pierwsze łódzkie seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Chętnych osób zgłosiło się więcej niż przewidziano miejsc, a aktywność uczestników w trakcie jego trwania potwierdziła, że potrzebujemy takich spotkań. Spotkań służących zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, ale i wymiany doświadczeń i integracji naszego środowiska. Być może więc to majowe seminarium otworzy cykl łódzkich spotkań z psychoterapią psychodynamiczną.

Agnieska Grejcz, Wiceprezes Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej