Aktualności

IX Sympozjum PTPPd w Oddziale Łódzkim

Serdecznie zapraszamy Szanowne Koleżanki i Kolegów do udziału w IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt „Dylematy diagnozy w procesie psychoterapii”. Sympozjum odbędzie się 12.09.2020 i z uwagi na obecną sytuację będzie realizowane w ramach każdego z Oddziałów terenowych Towarzystwa.

Spotkanie Oddziału odbędzie się w Ambulatoruim Psychodynamicznym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 22.

Nasze spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 i zakończy około godziny 16:30. Ramowy harmonogram spotkania w naszym Oddziale wygląda następująco:

10:00 – 11:30 – Wystąpienie p. Emilii Soroko „Diagnozowanie zaburzeń osobowości w dymensjonalnym modelu ICD-11 z perspektywy psychologicznej”. Po wystąpieniu przewidujemy czas na wspólną dyskusję.

11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 13:15 – Wystąpienie p. Joanny Prackiej „Zaburzenia afektywne- diagnoza, leczenie, dylematy. Omówienie przypadku terapii pacjentki z diagnozą CHAD” oraz dyskusja związana z wystąpieniem.

13:15 – 15:00 – Przerwa obiadowa (proponujemy wspólne wyjście do pobliskiej restauracji)

15:00 – 16:30 – Wystąpienie p. Huberta Stockera i p. Jarosława Polaka „ Wspierająca psychoterapia psychodynamiczna. Metoda z zawiłą historią i jej współczesne rozumienie”. Po wystąpieniu przewidujemy czas na wspólną dyskusję i możliwość podzielenia się wrażeniami z całego dnia Sympozjum.

Do zobaczenia!

Więcej
Grupowa superwizja koleżeńska
Zapraszamy członków Oddzialu Łódzkiego do udziału w koleżeńskiej grupie superwizyjnej.
Spotkania grupy odbywają się w pierwsze piątki miesiąca w godz 16:30-19:00 W Ambulatorium Psychodynamicznym w Piotrkowie Trybunalskim,ul. Słowackiego 22.
Przed udziałem prosimy o kontakt z Agnieszką Grejcz pod nr 508 174 752.
Więcej
Wykład Katarzyny Gwóźdź dotyczący diagnozy strukturalnej w pracy z pacjentem dorosłym

Szanowni Państwo,

W sobotę 26 stycznia 2019r. odbędzie się spotkanie Łódzkiego Oddziału PTPPd poświęcone praktycznemu wymiarowi diagnozy strukturalnej w pracy z pacjentem dorosłym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wykład, który wygłosi Katarzyna Gwóźdź. Po wykładzie przewidujemy dyskusję, którą poprowadzi Danuta Pisarek.

Spotkanie odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 28 lok. 17 w godzinach 13:30 – 15:30.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wykładzie do 14 stycznia dzwoniąc pod numer 601 332 469.

Więcej
Wykład Macieja Wilka „Świadomość vs nieświadomość w procesie kształcenia…”

Serdecznie zapraszamy na wykład Macieja Wilka, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: „Świadomość vs nieświadomość w procesie kształcenia z perspektywy rozwojowej”, który odbędzie się 14 listopada 2018 o godz. 16:30 w Sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a w Łodzi.

Wykład zostanie poprzedzony uroczystym podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ i Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej.

Więcej
Sprawozdanie z Seminarium „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu”

19 maja 2018r. w Łodzi, w budynku Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się pierwsze seminarium zorganizowane przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu”.

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć Janusza Kitrasiewicza, psychologa, psychoterapeutę, superwizora psychoterapii, dyrektora Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  Dla nas, organizatorów seminarium, było to przede wszystkim spotkanie z człowiekiem, od którego kolejne pokolenia studentów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego uczą się czym jest psychoterapia psychodynamiczna.

Nad całością organizacji seminarium czuwała prezes Oddziału Łódzkiego, Danuta Pisarek. Aktywnie włączyli się w organizację: Marzena Iwańska, dzięki której mogliśmy gościć w budynku Uniwersytetu Łódzkiego oraz Paweł Karawajczyk – członek zarządu oddziału, który przyjmował zgłoszenia od uczestników.

Ofertę seminarium skierowaliśmy do psychologów, psychiatrów, pedagogów z województwa łódzkiego. Chcieliśmy zainteresować ich psychoterapią psychodynamiczną oraz TFP. Z ofertą seminarium mieli okazję zapoznać się również wszyscy członkowie PTPPd.

Zainteresowanie seminarium okazało się bardzo duże, udział potwierdziło 120 osób,  głównie psychoterapeutów psychodynamicznych z różnych ośrodków w Polsce. Nie zabrakło też lekarzy psychiatrów, którzy współpracują z psychoterapeutami i którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat psychoterapii psychodynamicznej.

Seminarium otworzyła Danuta Pisarek. Powitała gościa i słuchaczy, wprowadziła w tematykę wystąpienia i przedstawiła harmonogram całego spotkania.

Janusz Kitrasiewicz zaproponował nam wykład „Stosowanie podejścia strukturalnego w psychoterapii do leczenia zaburzeń osobowości”. Myśl przewodnia wykładu dotyczyła tego, jak ważna w procesie psychoterapii jest teoria, z jakiej korzystamy. Janusz Kitrasiewicz kilkukrotnie podczas wykładu podkreślał, że punktem wyjścia do terapii jest  proces diagnostyczny. Dopiero po dokonaniu strukturalnej diagnozy, określeniu poziomu organizacji osobowości pacjenta możemy podjąć decyzję dotyczącą sposobu pracy terapeutycznej.

Nie zabrakło również odwołań  do tego, jak wcześniej rozumiano terapię psychodynamiczną w Polsce i tego, jak wiele wniosła współpraca środowiska psychoterapeutów PTPPd z prof. Otto Kernbergiem i kierowanym przez niego zespołem.

Po zakończeniu wykładu i przerwie, która była okazją do spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń, przyszedł czas na część superwizyjną. W programie przewidziano dwie superwizje procesów psychoterapeutycznych. Pierwsza prezentowała swoją pracę początkująca terapeutka. Przedstawiła proces konsultacyjny i związane z nim dylematy i wątpliwości. Druga prezentacja dotyczyła bardziej zaawansowanego procesu terapeutycznego, który zdecydował się przedstawić doświadczony psychoterapeuta.

Część superwizyjna bardzo zainteresowała słuchaczy, którzy wzięli w niej aktywny udział wnosząc swoje komentarze i refleksje dotyczące prezentowanych procesów terapeutycznych.

Niestety był to ostatni punkt programu.

Pierwsze łódzkie seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Chętnych osób zgłosiło się więcej niż przewidziano miejsc, a aktywność uczestników w trakcie jego trwania potwierdziła, że potrzebujemy takich spotkań. Spotkań służących zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, ale i wymiany doświadczeń i integracji naszego środowiska. Być może więc to majowe seminarium otworzy cykl łódzkich spotkań z psychoterapią psychodynamiczną.

Agnieska Grejcz, Wiceprezes Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Więcej
Seminarium Janusza Kitrasiewicza – zamknięcie listy uczestników

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszystkie miejsca na seminarium Janusza Kitrasiewicza organizowane 19 maja w  Łodzi – „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu” zostały już zarezerwowane.

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie udziałem! Przykro nam, że nie wszystkie zainteresowane osoby będą mogły w nim uczestniczyć.

 

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTPPd

Więcej
Seminarium „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu”

Z przyjemnością informujemy, że 19 maja 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Seminarium „TFP – terapia skoncentrowana na przeniesieniu”, które poprowadzi Janusz Kitrasiewicz – psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, dyrektor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Seminarium odbędzie się w Budynku Instytutu Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, sala 47, przy ul. A. Kamińskiego 27A w Łodzi.

W programie Seminarium:

1. Wykład: „Stosowanie podejścia strukturalnego w psychoterapii do leczenia zaburzeń osobowości”

2. Superwizja – w programie seminarium przewidziane jest przeprowadzenie dwóch superwizji procesów psychoterapeutycznych.

 

Janusz Kitrasiewicz – psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, dyrektor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jest również członkiem Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, jest superwizorem i nauczycielem kilku już pokoleń psychoterapeutów w Polsce.

Z jego inicjatywy środowisko psychoterapeutów psychodynamicznych PTPPd nawiązało współpracę z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University w Nowym Jorku, którego dyrektorem jest Otto Kernberg. Wyrazem tej współpracy jest szkolenie grupy polskich terapeutów w psychodynamicznej metodzie leczenia zaburzeń osobowości, opartej o teorię O. Kernberga – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP).

Janusz Kitrasiewicz, uznając merytoryczną wartość dorobku teoretycznego i doświadczenia psychoterapeutycznego Otto Kernberga, inspiruje terapeutów psychodynamicznych do stosowania diagnozy strukturalnej i metody leczenia TFP w warunkach ambulatoryjnych, jak i w oddziałach szpitalnych.

 

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Osoby, które chciałyby zaprezentować swój przypadek w części superwizyjnej, prosimy o kontakt.

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 12 maja 2018 r. pod adresem psychodynamikalodz@gmail.com lub tel. 601 332 469

Więcej
Kolejny certyfikowany psychoterapeuta w Łódzkim Oddziale PTPPd

Z radością informujemy, że w dniu 27.01.2018 Paweł Karawajczyk, członek Łódziego Oddziału PTPPd, zdał egzamin certyfikacyjny w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie i uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Certyfikacyjnej, a w efekcie certyfikat psychoterapeuty w uznaniu kompetencji do prowadzenia psychoterapii w podejściu psychodynamicznym.

Więcej
Nowy Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTPd

W dniu 20.01.2018 wybrani zostali przedstawiciele Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTPd w składzie:

 • Danuta Pisarek – Prezes Zarządu
 • Agnieszka Grejcz – Wiceprezes Zarządu
 • Paweł Karawajczyk – Członek Zarządu
Więcej
Terminy spotkań Łódzkiego Oddziału PTPPd 2016/2017

Terminy spotkań Łódzkiego Oddziału PTPPd:

 

10.12 g.10.00-15.00

Miejsce: Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 28 m.17.

 

Program:

 1. Referat o TFP na podst. książki Franka E. Yeomansa, M.D., PhD, Johna F. Clarkina, PhD, Otto F. Kernberga, M.D. „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline PODRĘCZNIK KLINICZNY” – Rozdział 4 i ew. kolejne – Paweł Karawajczyk i Ewa Kunachowicz
 2. Ewentualnie wspólne oglądanie materiałów video z książki.

 

 

18.02 g.10.00 – 15.00

Miejsce: do uzgodnienia

Program:

 1. Omówienie psychopatologii depresji cd. – Joanna Łukasik-Figurska
 2. Przedstawienie przypadku pracy z pacjentem z diagnozą depresji – Danuta Pisarek
 3. Referat o TFP na podst. książki Franka E. Yeomansa, M.D., PhD, Johna F. Clarkina, PhD, Otto F. Kernberga, M.D. „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline PODRĘCZNIK KLINICZNY”

 

08.04 g.10.00 – 15.00

Miejsce: do uzgodnienia

Program:

 1. Omówienie psychopatologii histerii i histrionii – Danuta Pisarek, Elżbieta Słocińska
 2. Przedstawienie przypadku pracy z pacjentem z diagnozą histerii / histrionii – Renata Głowacka
 3. Ewentualne referat na podstawie książki Franka E. Yeomansa, M.D., PhD, Johna F. Clarkina, PhD, Otto F. Kernberga, M.D. „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline PODRĘCZNIK KLINICZNY” – Agnieszka Matusiak

 

10.06 g.10.00 – 15.00

Miejsce: do uzgodnienia

Program:

 1. Dokończenie omówienia książki Franka E. Yeomansa, M.D., PhD, John F. Clarkina, PhD, Otto F. Kernberga, M.D. „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline PODRĘCZNIK KLINICZNY” – Anna Dąbrowska i Piotr Borowski
Więcej