Kryteria

KRYTERIA ZAMIESZCZENIA OFERTY MIEJSCA PSYCHOTERAPII PSYCHODYMICZNEJ

Na stronie Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej mogą zostać zamieszczone zgłoszenia miejsc pracy psychoterapeutów, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. Ukończenie szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd) lub bycie w trakcie takiego szkolenia.
  2. Prowadzenie psychoterapii tylko i wyłącznie w podejściu psychodynamicznym (zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty PTPPd).
  3. Regularna superwizja własnej pracy psychoterapeutycznej.
  4. Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie psychoterapii i/lub praca w specjalistycznej placówce, w której prowadzona jest psychoterapia psychodynamiczna.
  5. Bycie członkiem PTPPd.
  6. Regularne opłacanie składki członkowskiej w PTPPd.
  7. Posiadanie rekomendacji dwóch członków Łódzkiego Oddziału PTPPd.
  8. Aktywne uczestniczenie w naukowych spotkaniach i pracach Łódzkiego Oddziału.
  9. Wypełnienie i przesłanie Kwestionariusza

 

Wniosek należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć osobiście na zebraniu Łódzkiego Oddziału PTPPd.

Zarząd Łódzkiego Oddziału PTPPd zastrzega sobie możliwość weryfikacji zamieszczonych ofert miejsc prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej. Standardowo weryfikacja odbywa się raz na 2 lata.

KWESTIONARIUSZ