Kwestionariusz

OFERTA ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PTPPd

Jeśli jesteś psychoterapeutą psychodynamicznym i spełniasz kryteria, zapraszamy do wysłania kwestionariusza zgłaszającego miejsce pracy.

PDFDOC
DODATKOWE DOKUMENTY

Przed ściągnięciem kwestionariusza prosimy o zapozanie się z kryteriami zgłaszania miejsc wykonywania psychoterapii.

KRYTERIA ZAMIESZCZANIA OFERT