Seminarium Psychodynamiczne

W ramach działań edukacyjnych prowadzimy w siedzibie Łódzkiego Centrum Psychodynamicznego kolejne edycje rocznych Seminariów Psychodynamicznych. Cykl zajęć składa się comiesięcznych spotkań dydaktyczno-warsztatowych trwających przez cały rok akademicki. Uczestnikami są zarówno studenci psychologii i kierunków pokrewnych, jak i pracujący już psychologowie oraz terapeuci. Grupa każdorazowo liczy około 10-14 uczestników.

Zajęcia mają charakter nieodpłatny. Ich celem jest przybliżenie podstawowych założeń nurtu psychodynamicznego w psychoterapii i sposobu ich aplikacji w procesie terapeutycznym. Pogłębieniu wiedzy służy część seminaryjna, podczas której dyskutujemy fragmenty lektury wprowadzającej. Podstawowe umiejętności praktyczne ćwiczymy w inscenizowanych sytuacjach konsultacyjnych bądź terapeutycznych, w których uczestnicy odgrywają rolę osoby konsultującej oraz zgłaszającej się po pomoc. Zaobserwowane w trakcie prezentacji procesy omawiamy w odniesieniu do lektury i dotychczasowej wiedzy.

Tematyka spotkań obejmuje między innymi:
Podstawowe koncepcje psychoterapii psychodynamicznej z uwzględnieniem klasycznych teorii psychoanalitycznych (Zygmunta Freuda i Melanii Klein).
Wybrane aspekty diagnozy psychodynamicznej.
Mechanizmy obronne, konflikt, deficyt i defekt – wybrane elementy psychopatologii.
Techniki ekspresywno-wglądowe i interwencje podtrzymujące.
Setting terapeutyczny oraz aspekty kontraktu na psychoterapię psychodynamiczną.
Relacja terapeutyczna w perspektywie psychodynamicznej.

Seminaria prowadzi Paweł Karawajczyk, psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny, dyrektor Łódzkiego Centrum Psychodynamicznego. Gościnnie w seminariach biorą udział także inni psychoterapeuci psychodynamiczni, będący członkami zespołu ŁCP.