Posts on Jan 1970

Narcyzm w wieku średnim

Niniejszy tekst został zaprezentowany przez Danutę Pisarek podczas zebrania Łódzkiego Oddziału PTPPd w lutym 2015 r. Tekst został przygotowany na podstawie materiałów szkoleniowych Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Otto Kernberg: Normalny narcyzm w wieku średnim i patologiczny narcyzm w wieku średnim.

 W poniższym wywodzie znajduje się streszczenie fragmentów książki O. Kernberga Świat wewnętrzny a rzeczywistość zewnętrzna. Teoria relacji z obiektem w praktyce.

Kernberg swoje poglądy na temat procesów i zadań rozwojowych dotyczących prawidłowego przejścia przez fazę wieku średniego rozwija wokół koncepcji:

  • rozwiązania dylematu określonego przez Eriksona – integralność versus rozpacz i rozgoryczenie, rozumiane jako akceptacja własnego cyklu życia i ludzi, którzy stali się w nim znaczący, jako czegoś, co być musi i z konieczności nie znosi żadnych substytutów. W konsekwencji oznacza nową miłość do własnych rodziców, bez pragnienia, że powinni być inni oraz akceptację faktu, że nasze życie jest naszą odpowiedzialnością;
  • Klein w obszarze wcześniejszych dylematów rozwojowych, dotyczących potrzeby korzystnego rozwiązania  preedypalnej zawiści i edypalnej zazdrości wobec obiektów rodzicielskich. To, pomyślne rozwiązanie, daje efekt odwrócenia, czyli zdolność czerpania przyjemności z osiągnięć własnych dzieci, bez zawiści związanej z utratą możliwości kreacji własnego życia w podeszłym wieku;
  • Jaquesa, za którym rozwija tezę o nieuniknionej potrzebie uznania ostateczności śmierci i własnej destrukcyjności, co z kolei musi wyzwolić reakcję depresyjną. Ponowne przepracowanie pozycji depresyjnej pozwala na konsolidację zdolności do miłości przy jednoczesnym uznaniu własnej niedoskonałości, zawartej w impulsach agresywnych, a w efekcie uzyskanie spokoju i możliwości zachowania równowagi w schyłkowej fazie życia.

Wiek średni Kernberg plasuje między końcem 30. a początkiem 60. roku życia.

Więcej
17.10.2015 Zebranie Łódzkiego Oddziału PTPPd

W dn.17.10.2015 r. odbyło się zebranie Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Podczas tego spotkania ustalono harmonogram zebrań na rok akademicki 2015/2016 oraz ich merytoryczną zawartość. Uzgodniono też, że zebrania będą odbywały się każdorazowo w Łodzi, w siedzibie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progresja” przy ul. Senatorskiej 11.

Po odczytaniu i omówieniu Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej wypracowane zostały kryteria, jakie ma spełniać psychoterapeuta, chcący umieścić swoją ofertę na internetowej stronie Łódzkiego Oddziału PTPPd oraz Kwestionariusz, w którym dokonywać można zgłoszenia tejże oferty.

Przedstawiona została propozycja zawartości przygotowywanej strony internetowej Łódzkiego Oddziału PTPPd oraz zebrane zostały dalsze uwagi i sugestie członków Oddziału w tym zakresie.

Podzielono pracę nad opracowywaniem tekstów i wystąpień dr Piotra Drozdowskiego, a przygotowane materiały będą służyły do pracy nad pogłębianiem rozumienia psychopatologii w podejściu psychodynamicznym w ramach spotkań Łódzkiego Oddziału.

Więcej